Αποποίηση Ευθύνης

Η ιστοσελίδα https://www.warfare.gr καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο διαδικτυακό του τόπο (website) είναι ορθά και πλήρη. Όμως, δε φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων, σχετικά με την ακρίβεια και αξιοπιστία των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων, για τυχόν ζημιά προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων.

Οι διασυνδέσεις με άλλους διαδικτυακούς τόπους (websites) παρέχονται μόνο για πληροφόρηση και το website https://www.warfare.gr δεν έχει καμία ευθύνη προερχόμενη από πρόσβαση σε αυτούς.

Όλοι οι επισκέπτες συμφωνούν ότι κάθε πρόσβαση και χρήση του δικτυακού τόπου https://www.warfare.gr χρησιμοποιείται με δική τους ευθύνη.

Η ιστοσελίδα https://www.warfare.gr δεν είναι υπεύθυνη για την καταβολή αποζημιώσεων ή για οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις και απαιτήσεις ενδέχεται να προκύψουν λόγω της χρήσης των στοιχείων ή οποιασδήποτε πληροφορίας εμπεριέχεται σε αυτό.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και της πολιτικής απορρήτου που ακολουθούμε.


© 2019 Epsilon Warfare
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε