ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ


1. Ο δικτυακός τόπος που διατίθεται στη διεύθυνση https://www.warfare.gr (εφεξής αποκαλούμενος"Ιστοσελίδα") δεν συλλέγει αυτόματα καμία πληροφορία, εκτός από πληροφορίες που παρέχονται οικειοθελώς από τους χρήστες της, όπως διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προσωπικά δεδομένα ως πληροφορίες που περιέχονται σε αρχεία cookie. Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των χρηστών και τα προσωπικά δεδομένα δεν μοιράζονται με τρίτους. Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την ιστοσελίδα να αφαιρέσει πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν.

2. Τα αρχεία cookie (τα αποκαλούμενα "cookies") είναι δεδομένα πληροφορικής, σε συγκεκριμένα αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στη συσκευή του χρήστη του διαδικτυακού τόπου για τη χρήση των ιστοσελίδων του διαδικτυακού τόπου. Τα Cookies περιέχουν κυρίως το όνομα της ιστοσελίδας προέλευσης, το χρόνο αποθήκευσης στη συσκευή του χρήστη κι έναν μεμονωμένο αριθμό.

3. Τα cookies χρησιμοποιούνται για:

α) να προσαρμόσουν το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του ιστοτόπου στις προτιμήσεις του χρήστη και να βελτιστοποιήσουν τη χρήση τέτοιων ιστοσελίδων. Ειδικότερα, τα αρχεία Cookies καθιστούν δυνατή την αναγνώρισή της συσκευή του χρήστη του ιστότοπου και εμφανίζουν σωστά μια ιστοσελίδα προσαρμοσμένη στις ανάγκες του χρήστη,

β) να δημιουργήσουν στατιστικά στοιχεία που να επιτρέπουν την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες, επιτρέποντας έτσι τη βελτίωση της δομής και του περιεχομένου τους,

γ) να διατηρήσουν την περίοδο λειτουργίας του χρήστη του διαδικτυακού τόπου (μετά τη σύνδεση), ώστε να μην χρειάζεται να εισαγάγετε ξανά ο κωδικός πρόσβασής του στην ιστοσελίδα.

4. Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί δύο βασικούς τύπους αρχείων cookie: Cookies περιόδου λειτουργίας και μόνιμα cookies. Τα Cookies περιόδου σύνδεσης είναι προσωρινά αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή του χρήστη μέχρι να αποσυνδεθεί ο χρήστης, να αφήσει μια ιστοσελίδα ή να κλείσει μια εφαρμογή λογισμικού (πρόγραμμα περιήγησης ιστού). Τα μόνιμα cookies αποθηκεύονται στη συσκευή του χρήστη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο ορίζεται από τις παραμέτρους του αρχείου ή έως ότου διαγραφεί από το χρήστη το ίδιο το αρχείο.

5. Σε πολλές περιπτώσεις το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την περιήγηση σε ιστοσελίδες (web browser) επιτρέπει αποθήκευση των αρχείων cookie στη συσκευή του χρήστη από προεπιλογή. Οι χρήστες του ιστότοπου ενδέχεται να αλλάξουν cookie οποιαδήποτε στιγμή. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να αλλάξουν ιδιαίτερα με τέτοιο τρόπο όπως να αποκλείσετε τον αυτόματο χειρισμό των cookies στις ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης ιστού ή να ενημερώνεται ο χρήστης κάθε φορά που αποθηκεύονται τα cookies στη συσκευή τους. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες και τους τρόπους χειρισμού των cookies διατίθενται στις ρυθμίσεις του λογισμικού (πρόγραμμα περιήγησης ιστού).

6. Ο χειριστής της Ιστοσελίδας ενημερώνεται ότι ο περιορισμός της χρήσης των cookies μπορεί να επηρεάσει ορισμένες από τις λειτουργίες που υπάρχουν στις ιστοσελίδες του διαδικτυακού τόπου.

7. Τα cookies που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή χρήστη του διαδικτυακού τόπου μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από τους διαφημιζόμενους και συνεργάτες που συνεργάζονται με τον χειριστή της Ιστοσελίδας.

© 2019 Epsilon Warfare
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε